Z badania Antal Global Snapshot wynika, że przedstawiciele branż deklarujących najczęściej chęć zatrudniania specjalistów i menedżerów – SSC/BPO, tj. centra usług wspólnych i ośrodki outsourcingu procesorów biznesowych (88 proc. deklaruje, że będzie rekrutować) oraz IT - oprogramowanie (77 proc.) są silnie reprezentowani w Wielkopolsce. W ciągu ostatnich lat w regionie swoje biura otworzyło wiele firm z sektora usług dla biznesu i przedsiębiorstwa informatyczne, dlatego zdaniem Antal International specjaliści z tych obszarów oraz absolwenci kierunków filologicznych, informatycznych i ekonomicznych będą w najbliższym czasie najbardziej poszukiwani przez pracodawców.  

Według danych poznańskiego urzędu miasta, w 2014 r. sektor usług dla biznesu (obejmują m.in. IT) zatrudniał 9 tys. pracowników, a wzrost wyniósł 20 proc. rocznie. Antal prognozuje kontynuację tego trendu. Firma rekrutacyjna ustaliła, że pracodawcy poszukują przede wszystkim specjalistów biegle posługujących się językiem niemieckim i francuskim oraz językami skandynawskimi. 

Dużym zainteresowaniem na regionalnym rynku pracy cieszą się też specjaliści z branży IT. Firmy poszukują deweloperów oprogramowania, specjalistów od sieci, konsultantów SAP, programistów, testerów i analityków. Zdaniem ekspertów Antala popyt generują zlokalizowane w Poznaniu parki technologiczne.

Z badania „Wynagrodzenie specjalistów i menedżerów” przeprowadzanego przez Antal International wynika, że w ciągu ostatnich 2 lat wynagrodzenia w usługach dla biznesu oraz w IT systematycznie wzrastają. Np. w 2013 r. pensja administratora sieci wynosiła ok. 7 tys. zł brutto, a w 2014 r. – 7,5 tys. zł brutto.