Zarząd Infosystems zdecydował, że sporządzi wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości spółki. Stało się to wkrótce po tym, jak resort rozwoju i finansów zażądał 8 stycznia zwrotu ponad 2,7 mln zł (plus odsetki) dofinansowania projektu realizowanego w ramach programu Inteligentny Rozwój („Centrum Badawczo – Rozwojowe Packaging Industry”). Dał spółce 14 dni za zapłatę. Infosystems wypowiedział umowę o dofinansowanie projektu w listopadzie 2017 r., tłumacząc to "zmianami rynkowymi oraz komplikacjami technicznymi". W ocenie spółki dalsze realizowanie projektu było nieuzasadnione ekonomicznie. Zarząd liczył na rozłożenie przez ministerstwo na raty wymaganej kwoty zwrotu.

Niemal jednocześnie okazało się, że Infosystems nie może liczyć na zastrzyk finansowy. Zgromadzenie akcjonariuszy nie uchwaliło bowiem podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W efekcie firma w ocenie zarządu nie jest w stanie regulować zobowiązań.

Infosystems specjalizuje się w rozwiązaniach informatycznych dla branży poligraficznej. Ma ponad 50 klientów. Firma powstała w 1999 r.

W roku obrotowym 2016, zakończonym 30 czerwca 2017 r., spółka miała 0,86 mln zł straty netto przy 7,6 mln zł przychodów. Wynik obciążyły odpisy w wysokości 0,75 mln zł (amortyzacja, należności). Do tego doszedł spadek obrotów, co zarząd tłumaczył spadkiem inwestycji w branży poligraficznej. Rok wcześniej Infosystems wypracował zysk 62 tys. zł i 9,1 mln zł przychodów. W III kw. 2017 r. spółka osiągnęła 58 tys. zł zysku netto przy 1,9 mln zł przychodów.