Konsorcjum COIG – spółki zależnej Wasko – oraz Vulcan wygrało przetarg na budowę miejskiego centrum usług wspólnych w Katowicach. Wartość umowy wynosi 19,5 mln zł netto (23,9 mln zł brutto), z czego na COIG przypada prawie 80 proc. Kwota umowy może zostać powiększona m.in. o zakup dodatkowych licencji, natomiast nie może przekroczyć 20,6 mln zł netto (25,3 mln zł brutto).

W przetargu konsorcjum wyprzedziło konkurentów, uzyskując 89,25 pkt. Oferty w złożyli także Asseco Data Systems – o wartości 21,97 mln zł netto (27,03 mln zł brutto, 63,02 pkt) oraz konsorcjum Sputnik Software i S&T Services, które zaproponowało 23,19 mln zł netto (28,44 mln zł brutto, 61,95 pkt). Oprócz ceny przy wyborze ofert brano pod uwagę m.in. funkcjonalność i okres gwarancyjny.

Umowa obejmuje dostawę, instalację i wdrożenie systemu ERP w urzędzie miasta Katowice oraz w podlegających mu 200 jednostkach, jak również dostawę sprzętu.

W ramach zaproponowanej ceny konsorcjum musi dostarczyć zintegrowany system zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, systemy obiegu dokumentów, raportowania i analiz, zarządzania treścią oraz zarządzania oświatą, jak również infrastrukturę techniczną.  

Termin realizacji wynosi 36 miesięcy. Do tego dochodzi 30-miesięczny rozszerzony okres gwarancyjny.