Przejęcie Tech Daty przez Apollo Global Management wciąż nie doczekało się finalizacji, ponieważ nie ma jeszcze jednej zgody - z Australii. Odpowiednia krajowa instytucja (AFIRB) wciąż rozpatruje tę kwestię - poinformowała Tech Data. Poza tym, jak zapewnia dystrybutor, strony transakcji otrzymały już wszystkie zgody regulatorów niezbędne do zakończenia połączenia. Na sprawę zwrócił uwagę brytyjski CRN.

Tech Data komunikuje, że spółka oraz inwestor finansowy nadal dążą do zamknięcia transakcji w pierwszym półroczu 2020 - zgodnie z zapowiedzią z ub.r. Zastrzega jednak, że ten termin może ulec zmianie, ponieważ zależy od tego, kiedy australijski regulator da zielone światło do przejęcia.

Umowa w sprawie zakupu Tech Daty przez fundusz Apollo Global Management została zawarta w listopadzie 2019 r. Uzgodniona cena to 5,4 mld dol.

Jak wówczas komunikowano, przejęcie dystrybutora przez inwestora finansowego ma umożliwić pozyskanie nowych środków na rozwój, nie będzie mieć wpływu na współpracę z partnerami. Dystrybutor ma zamiar trzymać się dotychczasowej strategii. Aktualny CEO Rich Hume pozostanie na stanowisku. Spółka zostanie wycofana z giełdy, co ma ułatwić formułowanie strategii w dłuższym terminie, bez presji reakcji inwestorów na kwartale wyniki.