Sprzedaż urządzeń drukujących na polskim rynku w II kw. 2018 r. zmniejszyła się o 0,2 proc. wobec analogicznego kwartału 2017 r. Są to dane w ujęciu wartościowym, pochodzą od dystrybutorów. Natomiast w ujęciu ilościowym bilans za prawie cały II kw. br. (12 tygodni) był wyraźnie ujemny i wyniósł -7 proc.

W zachodniej Europie przychody ze sprzedaży urządzeń drukujących w dystrybucji również były podobne jak rok wcześniej, natomiast w ujęciu ilościowym doszło do powstrzymania spadków – w II kw. br. odnotowano wzrost średnio o 3 proc. Context zauważa jednak, że analogiczny kwartał ub.r. był słaby i zakończył się 5,5-procentowym spadkiem. Ostatni wynik oznacza powrót do poziomu sprzedaży z II kw. 2016 r.

Według Contextu najważniejszym czynnikiem generującym poprawę okazały się atramentowe modele wielofunkcyjne (+7 proc. rok do roku).

W segmencie laserowym wynik był bliski ubiegłorocznego, gdyż mimo większego popytu na MFP spadło zainteresowanie drukarkami jednofunkcyjnymi. Generalnie klienci w kanale dystrybucyjnym częściej kupowali modele wielozadaniowe, zarówno atramentowe jak i laserowe (+7,5 proc.).

Mimo większej sprzedaży w ujęciu ilościowym, przychody były podobne jak rok wcześniej w II kw. br., ponieważ wartościowo tylko atramentowe urządzenia wielofunkcyjne wyszły na plus. Obroty w pozostałych kategoriach spadły, głównie z powodu drenażu cen modeli laserowych, zwłaszcza MFP, które mają ponad 40 proc. udziału w rynku.

Warto zaznaczyć, że w segmencie atramentowym w zachodnioeuropejskiej dystrybucji wzrost był większy zarówno w przypadku sprzedaży konsumenckiej, jak i B2B.

 

Sprzedaż urządzeń drukujących w wybranych krajach w II kw. 2018 r. (wzrost rok do roku w ujęciu wartościowym)

Wielka Brytania   10,1%
Niemcy    -1,6%
Włochy   16,7%
Hiszpania  -7,4%
Francja   17,5%
Holandia   -15,8%
Polska  -0,2 proc.
Austria  -0,6 proc.
 
Źródło: Context