Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił w całości decyzję Izby Skarbowej w Warszawie dotyczącą podatku VAT za grudzień 2008 r. Wspomniana decyzja skarbówki utrzymywała w mocy decyzję UKS dotyczącą Action. Wartość przedmiotu sporu w tej sprawie wynosiła 6,761 mln zł.  

WSA zajął się problemem kolejny raz. W grudniu 2017 r.  Naczelny Sąd Administracyjny wskutek skargi kasacyjnej spółki uchylił poprzedni, niekorzystny dla spółki wyrok WSA i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Wcześniej spółka w całości opłaciła kwoty wynikające z decyzji organów skarbowych w tej sprawie.