Międzynarodowa Izba Handlowa poinformowała, że „ekonomiczny i społeczny” koszt podróbek i piractwa osiągnie w 2015 r. wartość 1,7 bln dolarów i każdego roku będzie groził likwidacją 2,5 mln miejsc pracy na całym świecie. Microsoft i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej podkreślają, że państwa, które ograniczają piractwo, odnoszą znaczne korzyści ekonomiczne. Według badań IDC na zlecenie Business Software Alliance ograniczenie światowego piractwa o 10 punktów procentowych w ciągu 4 lat spowodowałoby wzrost PKB o 142 mld dol. i przyczyniłoby się do powstania niemal 500 tys. nowych miejsc pracy. W Polsce zmniejszenie rynku nielegalnych aplikacji o 10 pkt procentowych  w ciągu 4 lat skutkowałoby wzrostem PKB o ponad 3 mld zł i powstaniem blisko 2 tys. miejsc pracy w branży IT. Microsoft i Światowa Organizacja Własności Intelektualnej  wezwały branżę IT, rządy i konsumentów do dyskusji o prawach własności intelektualnej.

– Konsumenci i legalni przedsiębiorcy proszą nas o podjęcie działań i ograniczenie zagrożeń,
na które naraża ich nieoryginalne oprogramowanie, a my robimy, co w naszej mocy, żeby im pomóc 
– zapewnił David Finn, radca prawny ds. globalnych działań antypirackich i antyfałszerskich w Microsofcie. – Nasza firma inwestuje znaczne środki w technologie, programy edukacyjne i prawne, aby zredukować zjawisko piractwa komputerowego. Zamierzamy nadal domagać się w imieniu konsumentów i firm skutecznych regulacji prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Microsoft poinformował, że zamieszcza więcej informacji o swoim stanowisku w sprawie licencjonowania i praw własności intelektualnej (pod adresem www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/IPLicensing), aby uświadomić konsumentom korzyści wynikające z używania legalnych aplikacji i konsekwencje korzystania z nieoryginalnego oprogramowania.

Bartłomiej Witucki, koordynator i rzecznik BSA w Polsce zwraca uwagę, że: „ograniczenie piractwa intelektualnego to wymierne korzyści dla pracowników i konsumentów, biznesu oraz rządów poszczególnych państw. Nieskuteczna ochrona praw własności intelektualnej sprzyja natomiast rozwojowi zorganizowanej przestępczości i szarej strefy.