Najważniejsze wydarzenia zaplanowano na 18 maja. W Pałacu Prezydenckim odbędzie się debata 'Społeczenstwo obywatelskie i społeczeństwo informacyjne - czy to jest to samo?'. Uczestnicy będą m.in. poruszać kwestie związane z propagowaniem idei w sieci, obywatelskim zastosowaniem Internetu w Polsce i znaczeniem dyrektywy o udostępnieniu informacji publicznych w Internecie.

Wieczorem na warszawskim Zamku Ujazdowskim przedstawiciele środowiska teleinformatycznego dowiedzą się od przedstawicieli rządu i parlamentu RP, jakie są oczekiwania administracji państwowej w kontekście wdrażania Europejskiej Agendy Cyfrowej w czasie polskiej prezydencji w UE. Gospodarzami spotkania są prezes PTI Marek Hołyński i prezes PIIT Wacław Iszkowski. Dzień zakończy gala dla VIP-ów.

Na 19 maja pod patronatem MSWiA zaplanowano debatę „Stan Polskiego Internetu”, w której będzie m.in. mowa o bezpieczeństwie w sieci i rozliczeniach podatków drogą elektroniczną (resort finansów podzieli się doświadczeniami z tegorocznych rozliczeń).

W dniu 20 maja odbędzie się dyskusja na temat „Programy dla Polski Wschodniej szansą na przezwyciężenie barier cywilizacyjnych”. Na lata 2007-13 stworzono specjalny program dedykowany rozwojowi wschodnich województw, co jest ewenementem w UE. Podczas spotkania uczestnicy mają się m.in. dowiedzieć, na jakim naprawdę etapie jest projekt sieci szerokopasmowych na tzw. ścianie wschodniej, jak wielkie są problemy i jakie pomysły na ich przezwyciężenie.

Za organizację obchodów ŚDSI odpowiada komitet pod przewodnictwem Wiesława Pałuszyńskiego – wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Patronami są m.in. prezydent Bronisław Komorowski, Jerzy Buzek i Grzegorz Schetyna.

Jak zauważa Polskie Towarzystwo Informatyczne, międzynarodowe motto  Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego - „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenach słabo zurbanizowanych” – jest w Polsce szczególnie aktualne. Komitet organizacyjny ŚDSI 2011 podkreśla, że głębokie i długotrwałe zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić do zachwiania społecznej równowagi spowodowanej nierównym dostępem do instytucji państwa.