Sygnity utworzyło w sumie 14 mln zł rezerw w związku z roszczeniami kontrahenta, który pozwał spółkę. Rezerwy uwzględniają pozew wzajemny przeciwko kontrahentowi.

W 2017 r. zerwał on umowę z Sygnity i domaga się zapłaty kar, utrzymując, że doszło do nienależytego wykonania kontraktu. Sygnity odrzuca roszczenia i twierdzi, że współpracująca firma nie zrealizowała jak należy uzgodnionych prac. Spór jest związany prawdopodobnie ze spółką Fast Enterprises i kontraktem na system e-Podatki, realizowanym dla Ministerstwa Finansów.

Zarząd ocenia, że mimo utworzenia rezerw wynik EBIDTA za rok obrotowy, który zakończył się 30 września 2019 r., pozostanie na oczekiwanym wcześniej poziomie. Według wstępnych, skonsolidowanych danych wyniesie ok. 35 mln zł za rok obrotowy 2018/2019. Zysk brutto powinien zamknąć się w kwocie ok. 17 mln zł.
 
Podając wstępne dane zarząd spółki zastrzega, że roczne sprawozdania Sygnity bada obecnie firma audytorska.

Szczegółowe i ostateczne wyniki za rok obrotowy 2018/2019, zbadane przez firmę audytorską, zostaną opublikowane 18 grudnia br.