Sygnity dostarczy infrastrukturę informatyczną w ramach projektu "Wdrożenie innowacyjnych e-usług o wysokim poziomie dojrzałości w Urzędzie Miasta Zielona Góra". Wartość umowy to ponad 5,2 mln zł brutto.

Kontrakt przewiduje dostawę sprzętu i oprogramowania (w tym specjalnie napisanego pod ten projekt), a także konfigurację i instalację. Zamówienie obejmuje dostawę i wdrożenie funkcjonalności w zakresie systemu informacji przestrzennej GIS oraz uruchomienie e-usług administracji (z pomocą aplikacji mieszkańcy będą mogli np. uzyskać informacje o dostawach prądu, wody itp., o zagrożeniach, zgłaszać różne problemy). Dofinansowanie inwestycji z funduszy unijnych w ramach programu regionalnego sięga 85 proc. Realizacja zamówienia ma potrwać do sierpnia br.

W postępowaniu ogłoszonym we wrześniu ub.r. oferta Sygnity okazała się najtańsza. Oferty złożyli także: konsorcjum Sputnik Software i Systherm Info (5,38 mln zł), Esri (5,79 mln zł) i Comarch (5,98 mln zł). Urząd gotów był przeznaczyć na realizację zamówienia 6,039 mln zł. Cena miała 60 proc. wagi w kryteriach ocen, a po 20 proc. - okres asysty technicznej oraz skrócenie terminu realizacji zamówienia.

Było to już drugie postępowanie dotyczące projektu. Poprzednie unieważniono, gdyż najwyżej oceniona oferta Comarchu, warta 7,891 mln zł, przekraczała wspomniany budżet zamawiającego (6,039 mln zł). W nowym rozdaniu uczestnicy przetargu zaproponowali niższe ceny.
 
To kolejny kontrakt Sygnity z władzami miasta. Wcześniej firma realizowała projekty Lubuskiego e-Urzędu i pierwszą część wdrożenia e-usług w zakresie systemu informacji przestrzennej GIS.