Sygnity nie dokończy projektu centralnego systemu bankowego BGK. Umowa zawarta w 2015 r. zostanie rozwiązana. Strony ustaliły warunki. Sygnity miało dostarczyć i uruchomić oprogramowanie głównego systemu banku i zająć się jego serwisem za maksymalnie ok. 54 mln zł brutto. Startujące wówczas w przetargu Asseco (z ofertą 104,5 mln zł) zarzuciły Sygnity rażąco niską cenę, ale Krajowa Izba Odwoławcza nie podzieliła tej oceny.

Zarząd Sygnity wyjaśnia, że powodem rozwiązania umowy są rozbieżności dotyczące jej wykonywania, wątpliwości co do jej interpretacji oraz dotychczasowych uzgodnień stron. Spółka i BGK postanowiły uzgodnić warunki zakończenia kontraktu, aby uniknąć sporu sądowego i związanych z nim kosztów. System miał ruszyć w pełni w 2018 r.

Zgodnie z porozumieniem BGK zapłaci Sygnity ok. 5,4 mln zł brutto. Zachowa wyniki prac wykonanych do tej pory. Strony zrzekły się wzajemnych roszczeń związanych z umową.

Porozumienie wejdzie w życie z chwilą prawomocnego uchylenia przez sąd zabezpieczenia, które spółka uzyskała w toku rozmów prowadzonych z BGK i umorzenia postępowania w jego przedmiocie.

Sygnity przewiduje, że wskutek rozwiązania umowy z BGK jej negatywny wpływ na wynik wyniesie ok. 4 mln zł. Kwota ta obciąży bilans III kw. br. (IV kw. finansowy spółki).

Rozwiązanie kontraktu z BGK to element "restrukturyzacji operacyjnej" prowadzonej przez Sygnity.

Spółka zawarła natomiast ostatnio dwie umowy z Pocztą Polską, warte maksymalnie w sumie ok. 34 mln zł. Pierwszy kontrakt dotyczy usług serwisu i utrzymania systemu ZST (ok. 12 mln zł), a druga modyfikacji tego systemu i udzielenie licencji na korzystanie z elementów autorskich modyfikacji (ok. 22 mln zł).