Skonsolidowany zysk netto Sygnity w minionych dwóch kwartałach wyniósł 4,51 mln zł wobec 8,18 mln zł rok wcześniej, przy przychodach wielkości 229,72 mln zł (-9,5 proc.). Zysk operacyjny stopniał o 48,2 proc., do 7,1 mln zł.

Spadek jest związany z mniejszymi przychodami w sektorze publicznym, który generował około połowę obrotów spółki. Prezes Janusz R. Guy poinformował, że wpływ na wynik miało przesunięcie realizacji dużych projektów. Spodziewa się w związku z tym wpływów z tego tytułu w najbliższych kwartałach. Według Sygnity wartość portfela zamówień na II poł. roku obrotowego (II i III kw. 2015 r.) wynosi 156 mln zł, o 30 mln zł mniej niż przed rokiem, głównie z uwagi na poślizg – niezawiniony przez spółkę według zapewnień zarządu – w realizacji projektu eZdrowie. Z tego tytułu wartość zamówień zmniejszyła się o blisko 19 mln zł. Sygnity przewiduje, że przychody te zostaną zrealizowane w IV kw. 2015 r. Janusz R. Guy liczy także na to, że spółka będzie należała do znaczących beneficjentów funduszy unijnych, a zwłaszcza programu Polska Cyfrowa.

Sygnity pod koniec roku finansowego, czyli we wrześniu br., planuje ogłosić nową strategię. Prezes sygnalizuje w liście do akcjonariuszy, że firma postawi na rozwój produktów i usług w takich obszarach jak telco, chmura, mobilność. Zamierza rosnąć także poprzez przejęcia, zarówno w Polsce jak i za granicą.