Od 1 lutego w Sygnity funkcjonuje dział Business Intelligence & Data Science. Na jego czele stanął Patryk Choroś, specjalista w dziedzinie BI oraz usług doradczych IT. Został on równocześnie wiceprezesem zarządu Sygnity International.

Nowa jednostka specjalizuje się w zaawansowanej analityce biznesowej. Spółka, która mocno odczuła spadek na rynku przetargów publicznych, zgodnie z nową strategią dywersyfikuje swój biznes i stara się mocniej usadowić na rosnącym rynku.

– Rozwój kompetencji w obszarze Big Data i ekspansja na rynki zagraniczne to kluczowe dla nas projekty – przyznaje Jan Maciejewicz, prezes Sygnity.

Patryk Choroś podkreśla, że Big Data, Data Science oraz Business Intelligence to coraz prężniej rozwijające się obszary IT. – Ukryta w informacjach wiedza ma dziś najwyższą wartość dla przedsiębiorstw – nie ma wątpliwości szef nowego działu. Czyli firmy będą gotowe odpowiednio za tę wiedzę zapłacić.

Patryk Choroś przez ostatnie 5 lat pracował w SAS Institute. Odpowiadał za tworzenie strategii wdrożeń systemów analitycznych dla kluczowych klientów firmy, m.in. rozwijając sieć partnerską. W latach 2009-2011 nadzorował prace zespołu wdrożeniowego systemów Business Intelligence w Infovide-Matrix.

W IV kw. 2016 r. Sygnity wypracowało 119,5 mln zł przychodów ze sprzedaży netto, czyli o 14,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2015 r. Zysk netto spadł o 93,1 proc. do 236 tys. zł.