Negocjacje Sygnity z wierzycielami - obligatariuszami i bankami - trwają dłużej niż wcześniej zakładano. W dniu 21 lipca uzgodniono wstępne ramy porozumienia dotyczącego finansowania działalności operacyjnej spółki w ciągu najbliższych 3 miesięcy. Szczegółowych ustaleń oczekiwano przed walnym zgromadzeniem zwołanym na 31 lipca, ale rozmowy nadal trwają. Przeciągające się negocjacje zarząd tłumaczył poprzednio ich złożonym charakterem.
 
"Przedłużający się okres na finalizację prowadzonych rozmów oraz ustaleń dotyczących uzgodnienia kompleksowych rozwiązań w obszarze finansowania działalności spółki wynika obecnie przede wszystkim z trwających między wierzycielami uzgodnień co do ostatecznego kształtu porozumienia." - wyjaśnia Sygnity w nowym komunikacie.
 
Po raz kolejny przerwano obrady walnego zgromadzenia akcjonariuszy, zwołanego na 31 lipca 2017 r. Po wznowieniu obrad 9 sierpnia zarządzono przerwę do 17 sierpnia br. Akcjonariusz zgłaszający wniosek umotywował go zbyt krótkim czasem na uzgodnienie warunków porozumienia między spółką a wierzycielami.
 
Sygnity wskutek odpisów sięgających ponad 95 mln zł miało w I poł. roku finansowego (1 października 2016 r. - 31 marca 2017 r.) blisko 88 mln zł skonsolidowanej straty netto. W związku z naruszeniem wskaźników finansowych obligatariusze zażądali natychmiastowego wykupu obligacji. W efekcie negocjacji na początku lipca obligatariusze i banki finansujące działalność spółki zobowiązali się jednak do powstrzymania od działań związanych z egzekucją przysługujących im praw do czasu wynegocjowania formalnego porozumienia.