Sygnity porozumiała się z obligatariuszami i bankami finansującymi działalność operacyjną spółki. Do 28 lutego 2018 roku został przedłużony termin uzgodnienia i zawarcia porozumienia dotyczącego długoterminowego planu restrukturyzacji zadłużenia.

 

Pierwotnie termin ten był ustalony na 31 października 2017 a potem został przedłużony do 15 grudnia br. W wyniku nowej umowy spółka dostała jeszcze dwa i pół miesiąca. Sygnity zobowiązała się do przekazania wierzycielom do 28 lutego programu restrukturyzacji zadłużenia finansowego. Częściowo zostanie on przygotowany we współpracy z doradcą finansowym, którego wybór oraz zakres wsparcia zostały zaakceptowane przez wszystkich wierzycieli.

 

Dodatkowo uzgodniono, że umowa zostanie rozwiązana, jeżeli do 31 stycznia 2018 r. nie zostanie podjęta uchwała NWZ Sygnity w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, we wszystkich istotnych w ocenie wierzycieli względach zgodna z projektem z 11 grudnia 2017 r., przewidująca, że zawarcie umów objęcia akcji nowej emisji nastąpi nie później niż 1 lipca 2018 r.