Kryterium wyboru były: cena - waga 40 i funkcjonalność - waga 60. Sygnity uzyskało najwyższą notę 99,67 punktów, wyprzedzając konkurentów. Asseco Poland wyceniło swoją pracę na 62,94 mln zł (104,5 mln zł z prawem opcji), a konsorcjum Cube.ITG i Compa na 91,77 mln zł (114 mln zł).

Sygnity informuje, że jest na dobrej drodze do odbudowania backlogu zamówień. Przychody na rok obrotowy 2016 z umów podpisanych do 8 października br. wynoszą 208,9 mln zł. W stosunku do stanu z dnia 31 lipca, opublikowanego w sierpniu br., backlog jest wyższy o 33 proc. Według wiceprezesa Bogdana Zborowskiego do wzrostu znacząco przyczyniły się nowo podpisane umowy w sektorze bankowym, w którym spółka odnotowała wzrost o 18,9 mln zł (+64 proc.). Backlog w segmencie publicznym również wzrósł od lipca o podobną kwotę,