"W obszarze dystrybucji IT w Polsce wiele będzie zależało od tego, kiedy skończy się obecna wojna cenowa" - stwierdził prezes AB, Andrzej Przybyło, pytany o 2019 r. podczas czatu z inwestorami, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w końcu grudnia ub.r.

Szef grupy uspokaja, że wojna cenowa i presja na marże nie będzie trwała w nieskończoność, a AB wyjdzie z niej wzmocnione. Słabi konkurenci będą natomiast jeszcze słabsi. Warto przypomnieć, że w ub. prezes AB w kontekście wojny cenowej w polskiej dystrybucji wskazywał na presję ze strony ALSO.

Andrzej Przybyło pytany o 2019 r. wśród dynamicznie rozwijających się segmentów w AB wymienił chmurę, gaming, VAD, digital signage, zabawki i RTV/AGD. Impulsem na rynku telco powinna być umowa z Oppo, zawarta w listopadzie br. AB zostało pierwszym dystrybutorem marki w Polsce.

Prezes ocenia, że wskaźniki makroekonomiczne, takie jak dynamika PKB, niewielkie bezrobocie, niskie stopy procentowe i wzrost wynagrodzeń powinny sprzyjać popytowi na produkty dystrybuowane przez spółkę.


"Bardzo dobre" perspektywy dla branży

Szef AB jest optymistą, jeśli chodzi o przyszłość branży. Uważa, że perspektywy na najbliższe lata są bardzo dobre, szczególnie dla zdywersyfikowanego biznesu tak jak w AB.

Wskazał na impulsy wzrostowe dzięki nowym produktom i trendy wspierające sprzedaż, obok klasycznego IT są to m.in. jego zdaniem: chmura, smart home, gaming, VAD, interaktywna szkoła, digital signage i rozwój e-commerce.

Prezes pytany o to, czy przy rosnącej sprzedaży e-commerce dystrybutor IT ma rację bytu, zapewniał, że e-handel jest i będzie jednym z czynników napędzających biznes dystrybucyjny. Wskazał na rozwój narzędzi e-commerce, jak również trend odchodzenia od "pudełek" i sprzedaży oprogramowania w chmurze oraz w modelu subskrypcyjnym.

"Dystrybutor jest buforem między producentem i dalszymi ogniwami sprzedaży. I model ten co do zasady jest niezmienny." - stwierdził szef grupy.

 

"Każda konsolidacja będzie dla nas korzystna"

Czat został przeprowadzony tuż przed ogłoszeniem zawarcia umowy ramowej w sprawie przejęcia ABC Daty przez ALSO Holding.

W jednym z pytań któryś z internautów wyraził przypuszczenie, że "coś spektakularnego" powinno stać się z ABC Datą.

"Każde polepszenie sytuacji konkurencyjnej, każda konsolidacja na rynku polskim będzie dla nas korzystna" - stwierdził Andrzej Przybyło.

 

AB bez ryzyka VAT

Andrzej Przybyło zapewnił, że w AB nie ma ryzyka VAT.

"Wszystkie dotychczasowe kontrole (a było ich naprawdę wiele) potwierdziły poprawność naszych rozliczeń. My nie chodzimy na skróty." - utrzymuje szef AB.


AB analizuje możliwość ekspansji

Andrzej Przybyło dał do zrozumienia, że firma ostrożnie podchodzi do możliwości ekspansji na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej, poza Polską, Czechami i Słowacją. Wyjaśnia, że te 3 kraje mają 75 proc. udziału w dystrybucji w regionie CEE (według Contextu) i posiadają jeszcze spory potencjał rozwoju, więc AB koncentruje się na nich.

"Nie ma ekonomicznego sensu budować struktury na małych rynkach, z kolei Europa Zachodnia to bardzo rozwinięte rynki i wejście tam jest sensowne tylko poprzez zakup dużego dystrybutora z kontraktami." - wyjaśnia szef grupy. Zapewnił jednak, że firma na bieżąco analizuje możliwość ekspansji.

Szef grupy zapewnia, że AB jest gotowe do realizacji zwiększonej liczby zamówień: limity kredytowe są według szefa firmy wykorzystane w 30-40 proc., firma ma dużą przestrzeń w zakresie limitów ubezpieczeniowych, w magazynach jest blisko 100 tys. indeksów produktowych, a system automatyki pozwala zrealizować praktycznie każde zamówienie w 24 godz.


Wycena AB "oderwana od wartości"

Zdaniem prezesa wycena akcji spółki na giełdzie jest obecnie oderwana od wartości (analitycy szacują ją ok. 2 razy wyżej niż obecnie), a niedowartościowanie sięga 100 - 150 proc. W dniu 28 grudnia br. na zakończenie notowań za akcje AB płacono na GPW 15,90 zł. Według analityków DM BOŚ cena docelowa to 33,40 zł.

Prezes podkreślał stabilność biznesu AB, nacisk na bezpieczeństwo w każdym obszarze, długoterminową strategię działania, coraz lepsze perspektywy, nowe technologie, dywersyfikację biznesu, najniższy wskaźnik SG&A w branży, zrównoważone i zdywersyfikowane finansowanie biznesu, największą bazę klientów w regionie (16 tys.).

Według lidera grupy w końcu września 2018 r. AB miało do dyspozycji 124 mln zł gotówki, a wartość aktywów netto po odliczeniu wszelkich zobowiązań przekroczyła 738 mln zł. Natomiast kapitalizacja spółki to 250-260 mln zł.