Alstor SDS pod koniec ub.r. podpisał umowę dystrybucyjną z brytyjską firmą iStorage, producentem pamięci USB oraz nośników HDD i SSD. We wszystkich produktach dane są zabezpieczone szyfrowaniem i uwierzytelnianiem za pomocą kodu PIN. Oferta jest przeznaczona dla przedsiębiorstw, administracji, służb mundurowych, konsumentów. Jak zapewnia dystrybutor, rozwiązania spełniają wymogi RODO, a także przepisów i dyrektyw takich jak HIPAA, SOX, NRC, GLB i DHS, są również dyski z certyfikatem NATO.