Dajemy sobie czas na ścisłą integrację Avnetu - zapowiedział CEO Tech Daty, Robert Dutkowsky, dla amerykańskiego CRN-a. Wyjaśnia, że proces połączenia obu organizacji w lepszą, sprawniejszą strukturę, nie może przebiegać szybko. "Nie oczekujcie dramatycznych zmian w najbliższych tygodniach i miesiącach" - twierdzi szef jednoczących się korporacji.

Lider firmy nie zamierza forsować szybkiego wchłonięcia Avnet Technology Solutions po finalizacji transakcji zakupu (co nastąpiło w końcu lutego br.) m.in. dlatego, aby uspokoić partnerów VAD-a. Tym bardziej, że szczegóły dotyczące współpracy z resellerami współpracującymi z obiema łączącymi się organizacjami wciąż nie są znane.

"Nasze przesłanie brzmi: działamy dalej tak jak dotychczas. Tech Data będzie respektować obowiązujące umowy Avnetu z partnerami." - zapewnia Robert Dutkowsky. Np. resellerzy i integratorzy, którzy mają otwarte linie kredytowe zarówno w Tech Dacie jak i w Avnecie, mogą nadal korzystać z obu opcji.

Dodaje jednak, że będzie dążył do tego, aby partnerzy obu firm jak najszybciej uzyskali dostęp do pełnego asortymentu jednoczących się dystrybutorów.

Czyli strategia związana ze scalaniem obu firm jest dwojaka. W najbliższym czasie powinna być dostępna szersza oferta dla partnerów, ale proces fuzji będzie stopniowy, "Mówimy tutaj o okresie od kilku tygodni do wielu kwartałów" - wyjaśnia CEO. Oprócz kwestii współpracy z partnerami do sprecyzowania jest np. kwestia podziału zadań między Tech Datę, Azlan oraz Avnet TS na różnych rynkach. Obie firmy obecnie pracują nad utworzeniem wspólnego back office.

 

Szersza oferta

CEO zapewnia, że wraz z postępującą fuzją partnerzy zyskają nowe możliwości dzięki poszerzeniu asortymentu. "Dzięki naszej szerokiej ofercie, od rozwiązań dla centrów danych po produkty konsumenckie, stajemy się one-stop-shop dla partnerów i dystrybutorem pierwszego wyboru" - przekonuje Robert Dutkowsky. Twierdzi, że tak dużego asortymentu nie da się porównywać z tym, co mają inni dystrybutorzy. "Mamy najszerszą ofertę oraz know-how we wszystkich obszarach" - twierdzi CEO. Połączone firmy i ich partnerzy mają czerpać korzyści m.in. z tego, że różne obszary technologii obecnie przenikają się, stąd szeroka oferta jest dużym atutem na rynku.

Wskutek przejęcia Avnet Technology Solutions powstał dystrybutor generujący ok. 35 mld dol. rocznego obrotu w ponad 100 krajach. Liczba pracowników sięgnęła na całym świecie 14 tys. Tech Data połączona z Avnetem nadal jest jednak numerem 2 na świecie w dystrybucji IT pod względem wartości sprzedaży. Ingram Micro generuje 43 mld dol. obrotów.

Robert Dutkowsky podkreśla jednak, że w Europie Tech Data jest teraz największym broadlinerem i największym VAD-em. Zapowiada, że europejski biznes Tech Daty będzie wzorem dla innych regionów. "To czego nauczyliśmy się w Europie w ciągu minionych 10 lat, chcemy teraz wdrożyć na całym świecie" - oznajmił CEO. Zamierza sięgnąć po pozycję lidera światowej dystrybucji.

Przedstawiono już nowe zespoły kierownicze w regionach, które zdaniem CEO łączą kompetencje obu organizacji. W Europie stery Techy Daty powiększonej o Avnet TS przejął Patrick Zammit, dotychczasowy dyrektor Avnetu. Zastąpił Nestora Cano. Roman Rudolf, szef Avnetu w Europie Środkowej, będzie prezesem w Europie, odpowiedzialnym za proces integracji. Graeme Watt, dotychczasowy szef Avnet TS w regionie EMEA, przejął nadzór nad całym obszarem VAD połączonych firm w Europie.

Źródło: crn.com