Toshiba sprzeda swoją amerykańską spółkę zależną Westinghouse Electric. Kupi ją kanadyjski fundusz za 4,6 mld dol. Westinghouse specjalizuje się w budowie elektrowni nuklearnych. Został kupiony przez Toshibę w 2006 r. za 5,4 mln dol. Od ponad roku spółka jest niewypłacalna i spowodowała potężne problemy całej japońskiej korporacji. Wskutek nieudanego kontraktu w 2016 r. Westinghouse zaliczył wielomiliardową stratę (ok. 9 mld dol.), czego efektem był ujemny wynik netto Toshiby wielkości 8,4 mld dol. w minionym roku finansowym i gorączkowe poszukiwanie środków w celu zasypania dziury finansowej. To dlatego Toshiba sprzedaje swój najcenniejszy biznes półprzewodnikowy (za ponad 18 mld dol.) - wstępną umowę w tej sprawie podpisano we wrześniu ub.r. Japoński koncern od miesięcy szukał kupca na Westinghouse.