Maksymalna stawka 0,3 proc. dotyczy kart kredytowych, a 0,2 proc. – kart debetowych. Takie opłaty odnoszą się zarówno do transakcji krajowych, jak i zagranicznych. W Polsce prowizje interchange zostały obniżone do unijnych poziomów już w styczniu br. Dzięki nowym zasadom nie będzie można ich zwiększyć. Tym niemniej pozostałe opłaty związane z transakcjami kartowymi nie są regulowane (jak marże agenta rozliczeniowego), co daje przewagę na rynku podmiotom, które są w stanie wynegocjować korzystniejsze stawki.