Szczeciński sąd ogłosił upadłość Geomar - spółki zależnej Sygnity. Wniosek w tej sprawie został złożony przez zarząd w styczniu 2019 r. z powodu niewypłacalności. W marcu ub.r. ustanowiono dla Geomar tymczasowego nadzorcę sądowego.

Geomar powstał w 1990 r. Dostarczał rozwiązania z obszaru geoinformatyki (bazy danych GIS, fotogrametria, kartografia), klasycznej geodezji, zajmował się projektami telekomunikacyjnymi. W 2017 r. spółka osiągnęła 10,4 mln zł przychodów i blisko 1 mln zł zysku.

Sygnity informuje, że w ub.r. po ustanowieniu nadzorcy utraciło kontrolę nad spółką i nie konsolidowało jej wyników.

W roku finansowym 2019, zakończonym 30 września ub.r., grupa Sygnity wypracowała 234,6 mln zł przychodów wobec 258,1 mln zł rok wcześniej. Zysk netto zwiększył się natomiast do 18,5 mln zł z 55 tys. zł na plusie w roku 2018.