Sektor publiczny na całym świecie coraz przychylniej patrzy na outsourcing usług IT – wynika z badania Gartnera, które powstało na podstawie rozmów z 3160 dyrektorami działów informatycznych z 98 krajów, w tym 461 pracownikami instytucji rządowych. Zdaniem analityków administracja jest zainteresowana inwestycjami w usługi zewnętrznych podmiotów i doradztwo.

Według Gartnera w sumie 30 proc. ankietowanych reprezentujących instytucje publiczne różnego szczebla wskazało inwestycje w rozwiązania chmurowe (19 proc.) i związane z infrastrukturą i centrami danych (11 proc.) jako najważniejsze dla osiągnięcia celów organizacji. Dla porównania tylko 12 proc. pytanych dyrektorów ds. informatyki z sektora prywatnego podziela tę opinię.

– Różnica bierze się stąd, że sektor publiczny jest zazwyczaj opóźniony w stosunku do sektora prywatnego jeśli chodzi o wdrażanie nowych technologii. Obecnie wydaje się konieczne, by ten dystans został szybko nadrobiony. Powodów jest kilka. Do najistotniejszych należą zmiany w otoczeniu prawnym i wprowadzane regulacje, takie jak RODO. Deficyt specjalistów IT, analiza TCO i presja na szybkie wdrożenia projektów sprawiają, że czołowe instytucje rynku publicznego coraz częściej skłaniają się ku outsourcingowi – przekonuje Magdalena Żernicka, Business Development Manager w Atmanie.

W najbliższym czasie szansą dla instytucji publicznych na dalsze inwestycje w infrastrukturę IT mogą nabory wniosków o finansowanie projektów informatycznych ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Pula wynosi ponad 1 mld zł.

To, że polskie instytucje coraz częściej sięgają po nowe rozwiązania informatyczne, potwierdza m.in. Center for Data Innovation, który badał stopień innowacyjności państw Unii Europejskiej. Według opublikowanego w październiku ub.r. raportu „The State of Data Innovation in the EU” Polska w kategorii związanej z gospodarką opartą na danych plasuje się na 14 pozycji, tuż za gospodarką niemiecką.

W najnowszym badaniu BSA Global Cloud Computing Scorecard 2018 poświęconym regulacjom prawnym i politykom rządów w zakresie rozwoju technologii chmurowych, Polska została z kolei sklasyfikowana na 11 miejscu wśród 24 czołowych światowych gospodarek IT. Zdaniem analityków BSA (Business Software Alliance) polskie środowisko prawne i obowiązujące przepisy stanowią dobrą platformę do rozwoju usług w chmurze i gospodarki cyfrowej.