Rynek usług bezpieczeństwa cyfrowego w ciągu najbliższych 5 lat będzie rósł średnio o 16,9 proc. co roku - według Marketsandmarkets. Oznacza to zwiększenie przychodów z 7,6 mld dol. w 2018 r. do 16,5 mld dol. w 2023 r.

Dane obejmują bezpieczeństwo sieci, ochronę punktów końcowych, aplikacji i chmury. Główne czynniki wzrostu przychodów to konieczność dostosowania się organizacji do nowych przepisów ochrony danych, coraz większe zapotrzebowanie na rozwiązania bezpieczeństwa oparte na chmurze oraz rosnące koszty i ryzyko w zarządzaniu ochroną on-premise.

Analitycy spodziewają się, że w najbliższych latach największe przychody będzie generował SIEM (security information and event management), w związku rozwojem Internetu rzeczy i związanych z nimi luk w zabezpieczeniach urządzeń oraz coraz bardziej wymagających przepisów dotyczących ochrony danych.

Najszybciej będzie rósł natomiast segment bezpieczeństwa aplikacji, ponieważ umożliwia on przedsiębiorstwom ochronę oprogramowania wrażliwego dla biznesu dzięki lepszej kontroli i wykorzystaniu istniejących rozwiązań (jak IAM - zarządzanie tożsamością i dostępem, filtrowanie stron internetowych, biała lista aplikacji).

Jeśli chodzi o branże, to głównie sektor usług finansowych będzie generował największe przychody w najbliższych latach - wynika z prognozy.