Rynek zarządzanych usług chmurowych (CMS) będzie zwiększać się o 13,3 proc. co roku przez najbliższe 5 lat. Do 2025 r. osiągnie 116,2 mld przychodów - według MarketsandMarkets.

Usługi, które obejmują zarządzanie biznesem, siecią, bezpieczeństwem, infrastrukturą i mobilnością, będą popularne głównie dzięki dążeniu organizacji do przesunięcia kosztów inwestycyjnych do operacyjnych w swoich budżetach. Usługi zarządzane pozwalają uniknąć dużych inwestycji kapitałowych. Działy IT będą mogły skoncentrować na najważniejszych funkcjach biznesowych i zwiększeniu produktywności.

Na rynku kluczowe będzie zarządzanie infrastrukturą IT przez dostawców usług zarządzanych. Największym segmentem pod względem przychodów ma być zarządzanie pamięcią masową. Obejmuje pamięć podstawową, archiwalną, odzyskiwanie i disaster recovery. Ponadto usługi pamięci masowej obejmują przechowywanie i zarządzanie danymi, a także ich ochronę.

Technologie chmurowe, takie jak archiwizacja, Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS) i tworzenie kopii zapasowych aplikacji SaaS należą już do głównych obszarów inwestycji.

Branża handlu detalicznego i dóbr konsumenckich będzie zwiększać nakłady w rynku CMS w najszybszym tempie w najbliższych latach na zarządzane usługi chmurowe. Będzie to pochodną szybkiego rozwoju tych sektorów - zdaniem analityków.