Ustawa zniesie obowiązek umieszczania ceny na każdym produkcie. Lewiatan zasadniczo popiera cel projektu, ale krytykuje niektóre paragrafy:


- propozycja umieszczania informacji o przyczynie obniżki ceny (art. 4 ust. 1) - w dużych sklepach wypełnienie tego obowiązku będzie trudne, poza tym nie wiadomo, czy promocja może być według ustawodawcy przyczyną obniżki – stwierdza Lewiatan.

- w razie wątpliwości lub rozbieżności co do ceny konsument ma prawo żądać sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej (art. 4 ust. 2) – to spowoduje spory między przedsiębiorcami i klientami, np. w razie omyłkowo podanej ceny - uważa konfederacja.

- kara 20 tys. zł za niewykonanie obowiązków z art. 4 – Lewiatan stoi na stanowisku, że jest ona zbyt dotkliwa, może także powodować podwójne karanie za to samo (np. kierownika sklepu i przedsiębiorcy).