Tuż przed objęciem obowiązkiem generowania JPK_VAT przez firmy mikro, tj. liczące do 9 osób (od 1 stycznia 2018 r.), resort finansów zapowiedział zmiany w jego strukturze. Zapewnia, że plik będzie można wypełnić szybciej, a wątpliwości wyjaśnić bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. To rezultat konsultacji, przeprowadzonych z przedsiębiorcami.

W JPK_VAT zmniejszy się liczba obowiązkowych pól do wypełnienia. Uporządkowano oznaczenia kolejnych plików, które firma przesyła za ten sam okres. Dobrowolnie będzie można wpisać e-mail do kontaktu ze skarbówką. W razie stwierdzenia nieprawidłowości kontrolerzy zawiadomią przedsiębiorcę pocztą elektroniczną o konieczności korekty - bez konsekwencji i potrzeby wizyty w urzędzie skarbowym - zapewnia ministerstwo finansów.

Nowa struktura JPK_VAT zacznie obowiązywać od nowego roku. Schemat został opublikowany na stronie Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym znajdują się również na portalu podatkowym Ministerstwa Finansów.

Obowiązek wysyłania JPK_VAT obejmie od 1 stycznia 2018 r. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców. Według resortu ma ułatwić wykrywanie nadużyć, a firmy będą rzadziej nękane kontrolami.