Veracomp rozszerzył ofertę produktów związanych z bezpieczeństwem o oprogramowanie kanadyjskiej firmy D3 Security. Jest to dostawca platformy, która służy do orkiestracji, automatyzacji i reagowania na incydenty, a w przypadkach naruszeń procedur bezpieczeństwa pozwala zarządzać procesem zbierania dowodów. Główne elementy platformy obejmują integrację z rozwiązaniami SIEM i systemami rozpoznawania zagrożeń.  

D3 Security powstał w 2002 r. Obecnie z jego rozwiązań korzysta ponad 1 tys. organizacji.
 
- Wzrost liczby alarmów wymagających działania znacznie przewyższa zdolność organizacji do zatrudniania wykwalifikowanych analityków. Nie dziwi więc fakt, że automatyzacja procesów zyskuje na popularności - komentuje Damian Kozłowski, Product Manager w Veracompie.