Od 1 stycznia 2018 r. funkcję wiceprezesa zarządu ViDiS-u pełni Szymon Staruchowicz, od 2003 r. związany ze spółką Projekcja (jako współwłaściciel i członek zarządu). Od grudnia 2004 r. jako prezes tej spółki zarządzał całą strukturą firmy. Szymon Staruchowicz jest absolwentem informatyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Termin jego kadencji w zarządzie ViDiS-u upływa 1 stycznia 2020 r.

W końcu grudnia 2017 r. doszło także do zmian w radzie nadzorczej ViDiS-u.

Zostali odwołani Hubert Schwarz i Bogusław Szpytma. Powołanie otrzymał natomiast Łukasz Łuć, specjalista z zakresu prawa gospodarczego i finansowego, a także Grzegorz Lont, inżynier sprzedaży w Schneider Electric, związany z tą firmą od 2013 r. (wcześniej jako inżynier wsparcia projektowego). Pracował w takich firmach jak Imtech, CES, Lynx Ryszard Przybyłek.

W dniu powołania wiceprezesa spółka przedstawiła prognozę wyników na obecny rok finansowy (zakończy się 30 czerwca 2018 r.). Przewidywany bilans znacznie skorygowano w górę (do 2,2 mln zł zysku netto i 55 mln zł przychodów).