W roku finansowym 2016/2017 (zakończonym 30 czerwca br.) ViDiS zwiększył przychody o 4,3 proc., do 44,7 mln zł, ale zysk netto stopniał o 66 proc. w porównaniu z ub.r., do 467 tys. zł. W II kw. br. (IV kw. roku finansowego) dystrybutor miał ponad 1 mln zł straty netto przy przychodach 1,9 mln zł. Zarząd wyjaśnia obniżkę zysku odpisami - koszty operacyjne zostały obciążone odpisami aktualizującymi wartość należności handlowych ViDiS-u oraz magazynu. Ponadto na bilans w minionym roku negatywnie wpłynęły różnice kursowe.

Kierownictwo spółki podkreśla natomiast realizację z nawiązką prognozy obrotów (na poziomie 111 proc.) oraz marży (105 proc.). Według niego utrzymano wysoki poziom zapasów, aby zapewnić dostępność towaru w aktualnym półroczu. Większe zakupy w IV kw. br. spodziewane są zwłaszcza w sektorze edukacji.