Według spółki większa sprzedaż jest efektem rosnącego popytu na programowo zdefiniowane centra danych oraz poszerzenia oferty produktów. Wzrost przychodów rok do roku z wyłączeniem firmy Pivotal i cesji w 2013 r. wyniósł 18 proc., natomiast wynik skonsolidowany był 17 proc. na plusie (1,46 mld dol.). Zysk operacyjny VMware skurczył się natomiast o 26 proc., a zysk netto – o 32 proc., do 167 mln dol. Wyniki według wyjaśnień VMware są związane z nabyciem spółki AirWatch (transakcję sfinalizowano w I kw. br.). Marża operacyjna wyliczona poza amerykańskimi standardami rachunkowości GAAP wyniosła 428 mln dol., co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do II kw. 2013 r.