Wasko podpisało kontrakt z Ministerstwem Finansów na "rozbudowę macierzy na potrzeby projektu Twój e-PIT". Maksymalna wartość umowy to 6,1 mln zł brutto.

Gliwicka spółka złożyła jedyną ofertę w przetargu, ogłoszonym w październiku br. Resort zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4,12 mln zł brutto, z tym że według umowy zamówienie podstawowe ma wartość 4,09 mln zł (dostawa sprzętu i wdrożenie), a reszta prac jest opcjonalna.

Zamówienie obejmuje rozbudowę macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i G800, wraz z montażem, konfiguracją i serwisem. Za cenę w przetargu przyznawano maksymalnie 60 pkt, a za termin wykonania zamówienia - 40 pkt.

Kontrakt obowiązuje do 25 października 2019 r., z tym że podstawowe zamówienie ma zostać zrealizowane do 30 grudnia 2018 r. Spółka daje 4 lata gwarancji na dostarczony sprzęt.