Chodzi o ogłoszone 3 sierpnia postępowanie dotyczące "usługi kolokacji oraz serwisu pogwarancyjnego sprzętu komputerowego Centrum Przetwarzania Danych UMWM" (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego). Warunki przetargu tak sformułowano, że dają one przewagę jednej firmie - twierdzi jej konkurent. Co więcej, preferowane ma być przedsiębiorstwo, któremu UOKiK zarzuca udział w zmowie przetargowej na szkodę UMWM - wynika z informacji "Pulsu Biznesu".

Otóż według warunków zamówienia firma stająca do przetargu może uzyskać punkty za szybki czas relokacji sprzętu - 20 pkt za przeprowadzkę w ciągu 24 godz., 10 pkt gdy zmieści się w przedziale 24 do 48 godz. i 0 pkt za 48 - 60 godz. Zero punktów to wcale nie jest najgorsza opcja. Gdy proponowany czas przeniesienia systemów przekroczy 72 godz., oferta zostanie odrzucona - zapowiada urząd.

Uczestniczący w postępowaniu Polcom złożył w tej sprawie skargę do Krajowej Izby Odwoławczej. Twierdzi, że punktacja za błyskawiczną relokację premiuje Infomex - spółkę, która obecnie świadczy usługi kolokacji. Nie musi ona przenosić sprzętu, więc owe 20 pkt ma jak w banku. Według Polcomu nawet transfer urządzeń do nowej serwerowni w ciągu 72 godz. nie jest możliwy, więc Infomex ma na starcie fory. "Zamawiający narzuca taki sposób relokacji systemów, który wręcz zniechęca profesjonalne podmioty do złożenia oferty" - twierdzi Polcom. Uważa, że takie kryterium wyboru wykonawcy nie ma uzasadnienia. Ale zdaniem urzędu opisane wymaganie nikogo nie uprzywilejowuje.

Infomex świadczy usługi kolokacji dla UMWM jako podwykonawca Nabino, który wygrał dwa poprzednie przetargi. W czerwcu br. UOKiK zarzucił Infomeksowi, Nabino i spółce ncNET.com udział w zmowie przetargowej w trzech postępowaniach, w tym dwóch ze szkodą dla małopolskiego urzędu marszałkowskiego. Miał on stracić blisko 0,6 mln zł. Infomex został uznany przez UOKiK za lidera porozumienia. Na spółkę nałożono 930 tys. zł kary (w sumie na 3 spółki blisko 1 mln zł). Wszystkie trzy firmy odwołały się od decyzji UOKiK. Urząd marszałkowski również w tym przypadku nie widzi problemu w kontekście nowego przetargu.

Pozostałe kryteria wyboru oferty to cena (60 pkt.), zapewnienie serwerowni do 100 km od siedziby urzędu w Krakowie (15) oraz zapewnienie drugiej serwerowni (5).

Oferty zostaną otwarte 11 września. Wartość zamówienia UMWM oszacował na ponad 1,6 mln zł netto. Czas realizacji umowy określono na 3 lata.