Od nowego roku wchodzą w życie zmiany dotyczące podatników PIT, CIT i VAT. Oto kilka istotnych nowości. W niektórych przypadkach niewiedza może być kosztowna.

 

Mikrorachunek na 3 podatki

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT (i odsetki za zwłokę) należy wpłacać wyłącznie na indywidualny tzw. mikrorachunek podatkowy. Jego numer można sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym.  

Fiskus twierdzi, że zmiana usprawni obsługę podatków, szybciej będzie można uzyskać zaświadczenia np. o niezaleganiu w podatkach. Podatki inne niż PIT, CIT i VAT wpłaca się tak jak dotychczas na rachunki urzędów skarbowych.

 

Ulga za złe długi w PIT i CIT

Podatnicy PIT i CIT będą mogli korzystać z tzw. ulgi na złe długi (dotychczas obejmowała tylko VAT). Pozwala ona przedsiębiorcom na zmniejszenie podstawy opodatkowania o sumę wierzytelności z tytułu przeterminowanych faktur - chodzi o należności, które nie zostały uregulowane albo zbyte w ciągu 90 dni od daty upływu terminu płatności. Dłużnik będzie natomiast musiał zwiększyć podstawę opodatkowania o sumę, jakiej nie zapłacił. Zmiana ma pomóc w likwidacji zatorów płatniczych firm i wynika z wchodzącej w życie ustawy antyzatorowej.


Sankcje z białej listy VAT

Zapłatę za transakcje B2B o wartości powyżej 15 tys. zł trzeba będzie przekazywać na rachunki kontrahentów przypisane do konkretnej firmy na tzw. białej liście podatników VAT - jeżeli sprzedawca jest czynnym podatnikiem VAT. Od tej reguły są wyjątki, obejmujące np. tzw. rachunki wirtualne, cesyjne, gospodarki własnej.
 
W razie zapłaty na rachunek spoza wykazu kupujący ryzykuje, że nie będzie mógł zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodów, grozi mu również odpowiedzialność solidarną w VAT. Podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy sprzedawcy w ciągu 3 dni o numerze rachunku spoza białej listy, na który zlecił przelew.

Warto przypomnieć, że także pominięcie obowiązkowej zapłaty w split payment spowoduje brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach powyżej 15 tys. zł. 

 

Uwaga na kasy fiskalne

Od nowego roku wystawienie dla nabywcy (podatnika VAT) faktury sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej będzie dopuszczalne tylko wówczas, gdy paragon zawiera numer identyfikacyjny nabywcy.

Wchodzi w życie obowiązek posiadania kas rejestrujących online (tzw. e-paragonów) dla pierwszych grup przedsiębiorców. Chodzi o firmy zajmujące się naprawą pojazdów czy wymianą opon oraz stacje paliw.

Od 1 lipca br. obowiązek używania kas online obejmie przedsiębiorców z sektorów gastronomii, hotelarstwa i handlu węglem. W 2021 r. do tej listy dojdą kolejne branże.

E-paragony mają przyspieszyć wykrywanie nadużyć poprzez przesyłanie danych transakcji do centralnego repozytorium KAS, gdzie będą poddawane analizie.