Światowy rynek cyberbezpieczeństwa wzrósł o 9,7 proc. rok do roku w I kw. 2020 r. (do 10,4 mld dol.), ponieważ pandemia pobudziła inwestycje w ochronę zdalnych pracowników - informuje Canalys.

Dane obejmują bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej, punktów końcowych, poczty i sieci web, danych oraz analitykę podatności na zagrożenia.

W I kw. br. najbardziej zwiększyły się wydatki organizacji na zabezpieczenia punktów końcowych (niemal o 17 proc. r/r), w rezultacie masowej przeprowadzki pracowników do home office i konieczności ochrony urządzeń w domowych biurach. Silny wzrost utrzymał się w tym obszarze w II kw. br.

Wydatki na zabezpieczenie sieci wzrosły jedynie o 4 proc., co wynika po części z problemów z dostawami sprzętu w czasie pandemii.

Ponadto wiele organizacji potrafiło lepiej wykorzystać możliwości już istniejących sieci lub zwiększyć pojemność dzięki dodatkowym licencjom, zamiast budować nową infrastrukturę bezpieczeństwa.

Segment bezpieczeństwo sieci web i poczty e-mail wzrósł o 13,8 proc. rok do roku, z uwagi na rozwój usług w chmurze i oprogramowania jako usługi.

 

Przychody ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego w I kw 2020 r.

 


 

Budżety będą niższe

Na kolejne kwartały analitycy nie mają jednak tak dobrych zapowiedzi. Ponieważ firmy będą ograniczać budżety IT, wzrost nakładów na bezpieczeństwo cyfrowe w ciągu najbliższych 12 miesięcy spowolni albo zostanie całkowicie wstrzymany. Czyli hamowanie obejmie także, przynajmniej częściowo, 2021 r.

Duże projekty są opóźniane, a popyt w MŚP spadł już od połowy II kw. br. Mniej będzie płatności z góry za umowy wieloletnie w ciągu najbliższych kilku kwartałów - ocenia Canalys. Zauważa, że wielu dostawców cybersecurity już przeniosło większość swojego biznesu do bardziej przewidywalnego modelu subskrypcyjnego.

Co istotne, zmienią się potrzeby użytkowników. Ponieważ pracownicy będą bardziej rozproszeni niż dotychczas, do priorytetów będzie zaliczać się bezpieczeństwo w chmurze, polityka zero trust i automatyzacja.

„Przejście od wysokiego do niskiego wzrostu wpłynie na wszystkich producentów. Ci spoza rynku publicznego, finansowani przez fundusze equity, będą starali się jeszcze bardziej obniżyć koszty. Startupy przyspieszą swoje plany wyjścia, dając większym vendorom możliwości zdobycia nowych technologii. Partnerzy handlowi i klienci będą musieli dokładnie ocenić dostawców, z którymi współpracują, pod względem wsparcia i inwestycji, aby zaspokoić swoje zmieniające się potrzeby" - radzi Ketaki Borade, analityk Canalys.

W badaniu Canalys Cybersecurity Leadership Matrix 2020 zarówno partnerzy, jak i analitycy oceniali, jak dostawcy rozwiązań bezpieczeństwa cyfrowego radzą sobie w kanale sprzedaży.

 

Najwięksi dostawcy bezpieczeństwa cyfrowego w I kw. 2020 r.