Dom maklerski Banku Ochrony Środowiska podtrzymał rekomendację "kupuj" dla akcji AB, jak również krótkoterminową rekomendację relatywną "neutralnie". Docelową cenę papierów obniżono z 29,20 zł do 27,60 zł.

"Zakładamy, że po zakończeniu trwającego obecnie wezwania Also na akcje ABC Data presja na marżę zysku brutto prawdopodobnie osłabnie, co powinno pozytywnie wpłynąć na kurs akcji AB." - przewiduje raport DM BOŚ. Wezwanie po ostatnim przedłużeniu terminu zakończy się 13 maja br.

W trwającym obecnie roku obrotowym AB (2018/19 - zakończy się 30 czerwca br.) dom maklerski spodziewa się jednak słabszych wyników niż w rok wcześniej pomimo niskiej bazy zysków za 2017/18. Uważa, że utrzyma się presja na marżę zysku brutto na sprzedaży, w związku z "agresywną konkurencją" ze strony Also i ABC Daty (przynajmniej dopóki nie zakończy się wezwanie Also - twierdzi DM BOŚ). 

Ponadto zdaniem analityków wzrost przychodów AB będzie niewystarczający, by zrównoważyć rosnące koszty pracy, co ograniczy pozytywny efekt dźwigni operacyjnej,

 

Analiza: zysk i marże AB znów spadły w I kw. br.

Według szacunków DM BOŚ I kw. 2019 r. (III kw. finansowy spółki) był kolejnym kwartałem pogorszenia zysków, choć dynamika spadków jego zdaniem będzie mniejsza. AB ogłosi wyniki za miniony kwartał 20 maja br.

Przychody AB w I kw. br. według DM powinny zwiększyć się o 3 proc., m.in. w związku z odmrożeniem inwestycji w przedsiębiorstwach i rozwojem nowych linii biznesowych grupy (gry, VAD i in.). Jednak zdaniem analityków negatywny wpływ kosztów pracy zniweluje pozytywny efekt dźwigni operacyjnej, wynikający ze wzrostu przychodów. DM BOŚ ocenia, że w I kw. br. ponownie zmniejszyła się marża zysku brutto na sprzedaży AB, tym razem o 0,15 pkt proc., zysk operacyjny spadł o 7 proc., a skonsolidowany wynik netto - o 5 proc., do 9,7 mln zł.

Analitycy prognozują, że w roku obrotowym 2018/2019 przychody AB wyniosą 8,564 mld zł (-4 proc. r/r), EBITDA - 99,9 mln zł (-10 proc.), a zysk netto - 56,6 mln zł (-4,4 proc.). 

Według DM BOŚ istnieje jednak wysoki dwucyfrowy potencjał wzrostu kursu spółki, stąd rekomendacja "kupuj". Analitycy twierdzą, że przy wskaźnikach P/E i EV/EBITDA AB jest notowane z odpowiednio ok. 40 proc. i  10 proc. dyskontem wobec porównywalnych podmiotów.