Średnio 72 proc. tabletów i urządzeń przenośnych w przedsiębiorstwach (z wyłączeniem telefonów komórkowych) wykorzystuje Androida. Co więcej, 60 proc. nabywców twierdzi, że system Google’a jest zintegrowany z ich organizacjami, co oznacza, że liczba urządzeń z Androidem będzie dalej rosła – według badania przeprowadzonego dla Panasonic Business na rynku brytyjskim.

Trzy główne korzyści Androida w stosunku do innych systemów operacyjnych, wskazane przez użytkowników biznesowych to elastyczność (według 59 proc. nabywców), bezpieczeństwo (58 proc.) i przystępność cenowa (52 proc.).

Jednak firmy zwracają uwagę na konieczność częstego wprowadzania poprawek w celu zabezpieczenia systemu, średnio 4 razy w roku częściej niż obecnie.

Metody aktualizacji zabezpieczeń są różne: 66 proc. ankietowanych polega na dziale IT, 38 proc. korzysta z rozwiązania do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM), 30 proc. polega na aktualizacjach firmware’u przez producenta sprzętu, a 23 proc. przedsiębiorców pozostawia kwestie upgrade’u użytkownikom.

 

Aby sprawnie zarządzać urządzeniami firmowymi, nabywcy oczekują następujących funkcji

 

Możliwość dostosowania systemu operacyjnego do potrzeb biznesowych                50%

Konto “Android for Work”                            47%

Policy Management Tool/ konsola do aktualizacji oprogramowania        41%

Rozszerzone wsparcie zabezpieczenia systemu            37%

Włączenie certyfikowanych rozwiązań bezpieczeństwa innych firm        35%

Bezpłatne, gotowe aplikacje biznesowe zwiększające produktywność        35%

Staging, certyfikaty EMM, licencje i dostosowane aplikacje MDM             33%

Funkcja SCOMO (Software Component Management Object)            30%

Kompatybilność między różnymi urządzeniami tego samego producenta        30%

Aktualizacje producenta (FOTO - Firmware over the air)                            29%

Opcjonalny modułowy pakiet dla programistów                    23%

 

Jak wynika z badania, firmy aktualizują swoje systemy Android na każdym urządzeniu średnio 5 razy w roku. Od dostawcy oczekują, by obsługiwał system przez 3 lata po zakończeniu cyklu życia urządzenia.
 
Badanie zostało przeprowadzone przez Opinion Matters na zlecenie Panasonic Toughbook. Wzięło w nim udział 250 brytyjskich nabywców notebooków, tabletów i urządzeń przenośnych dla pracowników mobilnych.