Kontrolerzy CBA wzięli pod lupę projekt wirtualnej sali sądowej, realizowany dla jednej z poznańskich kancelarii prawnych. Kosztował ponad 11 mln zł, w tym 5 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych w ramach regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020.

CBA twierdzi, że pieniądze przyznano, mimo że projekt nie kwalifikował się do dofinansowania. Zdecydowana większość wydatków jest nieefektywna, nieracjonalna i zbędna z punktu widzenia realizacji projektu - orzekł biegły powołany przez CBA.


Wirtualny sąd plus wirtualna plaża

Otóż w projekcie pod nazwą „Wzmocnienie konkurencyjności Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych P. J. Sowisło & Topolewski sp. komandytowo – akcyjna poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii IT w procesie świadczenia usługi prawnej” środki miały być przeznaczone na wprowadzenie nowych usług prawnych – z wykorzystaniem wirtualnej sali sądowej oraz metody relaksacyjnej z zastosowaniem VR. W ramach tej ostatniej przewidziano chromoterapię (leczenie kolorami) i hortiterapię (ogrodoterapia). Użytkownicy mieli znaleźć ukojenie w cyfrowym lesie, na plaży czy w innych urokliwych zakątkach generowanych cyfrowo.

Wśród załączników złożonych wraz z wnioskiem o dofinansowanie była opinia o innowacyjności. W ocenie CBA z jej treści jasno wynikało, że do świadczenia "innowacyjnej usługi prawnej" (wirtualnej sali sądowej z wykorzystaniem gogli VR) nie jest niezbędny 6-kondygnacyjny budynek z garażem o łącznej powierzchni całkowitej 3,9 tys. m kw. za ponad 12 mln zł, jak przewidziano w projekcie kancelarii. Wystarczy jedynie ok. 20-metrowy pokoik.


Meble, drukarki, skanery, komputery

W opinii biegłego wskazano, że budowa budynku kancelarii, jego pełne wyposażenie (np. zakup mebli biurowych, drukarek, skanerów) i zinformatyzowanie (np. zakup komputerów i oprogramowania do zarządzania kancelarią), nie jest niezbędne do wprowadzenia innowacyjnej usługi prawnej opisanej w projekcie, a tym samym wydatków z tym związanych nie można uznać za racjonalne, efektywne i gospodarne.

Biegły potwierdził ustalenia kontrolujących, że nakłady bezpośrednio związane z realizacją projektu stanowią 2,25 proc. poniesionych kosztów i wynoszą 250 tys. zł netto.
 
Ustalenia to efekt kontroli poznańskiej delegatury CBA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego od 17 kwietnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r.

Źródło: CBA