Wydatki na zewnętrzne systemy pamięci masowej w regionie EMEA w III kw. br. wzrosły o 10,3 proc. w dolarach oraz 4,8 proc. w euro. - według IDC.

W ocenie analityka wydatki europejskich przedsiębiorstw napędza potrzeba zarządzania danymi. Firmy zwiększyły inwestycje w bardziej wydajne rozwiązania pamięci masowej, które poradzą sobie z rosnącą liczbą danych zarówno z pomocą aktualnie dostępnych jak i nowych aplikacji.

Widoczny jest odwrót od systemów opartych na HDD i rosnący popyt na macierze all-flash - wartość ich sprzedaży zwiększyła się o 40,1 proc. (w dol.), co oznacza już 28 proc. udziału w całym rynku zewnętrznego storage'u. Wyniki macierzy hybrydowych poprawiły się o 15,3 proc. Systemy oparte tylko na nośnikach HDD straciły 15,9 proc.

Zwłaszcza w Europie Zachodniej wyraźnie nasila się trend popularności pamięci flash. W związku transformacją cyfrową przedsiębiorstwa inwestują w wydajniejsze rozwiązania pamięci masowej, takie jak flash oraz konwergentne i hiperkonwergentne rozwiązania. W III kw. już trzy czwarte udziału w sprzedaży w tej części kontynentu miały macierze z flash (all-flash i hybrydowe).

W regionie Europy Środkowej i Wschodniej również nastąpił dwucyfrowy wzrost. Jeden z analityków z regionu CEMA zauważa wciąż duży potencjał w hybrydowych macierzach, które odpowiadają istniejącym w firmach rozwiązaniom pamięci masowej, obciążeniom i wymaganiom dotyczącym ceny w centrach danych.

 

Najwięksi producenci zewnętrznych pamięci masowych w regionie EMEA

Producent

Wartość sprzedaży w III kw. 2016 r. (mln dol.)

Udział w rynku w III kw. 2016 r.

Wartość sprzedaży w III kw. 2017 r. (mln dol.)

Udział w rynku w III kw. 2017 r.

Wzrost rok do roku

Dell

443,47

29,80%

429,18

26,14%

-3,22%

Hewlett Packard Enterprise (w tym Nimble)

247,53

16,63%

270,08

16,45%

9,11%

NetApp

205,41

13,80%

242,90

14,79%

18,25%

IBM

150,72

10,13%

194,58

11,85%

29,10%

Hitachi

144,79

9,73%

149,94

9,13%

3,56%

Inni

296,24

19,91%

355,15

21,63%

19,88%

Razem

1488,16

100,00%

1641,83

100,00%

10,33%

Źródło: IDC