Waży się los Cube.ITG. Po tym, jak wrocławski sąd umorzył postępowanie sanacyjne, uzasadniając że nie widzi szansy na restrukturyzację spółki, zajmie się teraz wnioskami o ogłoszenie upadłości Cube.ITG. Zostały złożone przez trzech wierzycieli. Sąd zabezpieczył majątek Cube.ITG ustanawiając tymczasowego nadzorcę sądowego.

Zarząd jednak nie składa broni. Przedstawił wierzycielom nowe propozycje układowe. Np. pracownikom oferuje uregulowanie należności w 30 ratach kwartalnych (bez odsetek). Wierzyciele publicznoprawni mają otrzymać całe kwoty w 20 ratach.

Dostawcy usług, towarów i obligacji mogą spodziewać się redukcji odsetek oraz 90 proc. należności głównej i konwersji tak zrestrukturyzowanej wierzytelności na akcje.

Spółka oczekuje, że wierzyciele, którzy udzielili spółce pożyczek i kredytów zabezpieczonych na majątku zgodzą się na odroczenie spłaty całości zobowiązania wraz z odsetkami o 7 lat. Tym natomiast, którzy mają niezabezpieczone pożyczki i kredyty, zaproponowano redukcję całości zobowiązania wraz z odsetkami o 85 proc. i odroczenie całej spłaty o 15 lat (w tym czasie należność będzie cząstkowo regulowana).