Konsorcjum Wasko i krakowskiej spółki Trax elektronik A. Moryc, M. Tomecki, L. Turczyński złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - uznał zamawiający.

Chodzi o regionalny projekt wdrożeniowy (RPW KSZRD E1) w obszarze dróg krajowych nr A4 i A8. Jest to część dużej inwestycji budowy i wdrożenia jednolitego, zintegrowanego inteligentnego systemu teleinformatycznego - Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie, dostawę, wdrożenie, uruchomienie modułów rozproszonych w pasie drogowym przez ich integrację z Systemem Centralnym KSZR wraz z usługami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu. Przetarg obejmował część 2 zamówienia w oddziałach GDDKiA we Wrocławiu i w Opolu (drogi A4 i A8) oraz CZR Wrocław - Widawa.

Prowadzącym postępowanie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu.

Wartość oferty w ramach zamówienia podstawowego wynosi 166,62 mln zł brutto, z czego na Wasko przypada ok. 24 proc.

Dodatkowo wykonawca złożył ofertę na prace objęte prawem opcji, których łączna wartość nie może przekroczyć 50 proc. wartości zamówienia głównego. Oferta konsorcjum wynosi 17,31 mln zł.

Konsorcjum Wasko przebiło w przetargu spółki Aldesa Construcciones oraz Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, które zaproponowały wykonanie zamówienia za 274,16 mln zł (plus 15,2 mln zł w opcji).

Kryterium oceny ofert stanowiły: cena - 60 proc., kryteria pozacenowe - 40 proc., w tym: nieinwazyjne rozwiązania techniczne (NRT) - 20 proc., koszt utrzymania - 20 proc. Termin realizacji wynosi 840 dni od dnia podpisania umowy z GDDKiA.


Ponadto w części 1 zamówienia oprócz wspomnianego konsorcjum hiszpańskich spółek i polskiego oddziału jednej z nich, ofertę złożyło także konsorcjum Sprint i T4B oraz polski oddział hiszpańskiej spółki Alumbrados Viarios Sociedad Anonima, który zaproponował najniższą cenę - 92,3 mln zł plus ponad 30 mln zł w opcji.


Setki milionów na drogową informatykę

Cztery regionalne projekty wdrożeniowe (cz.1: GDDKiA oddziały Gdańsk i Olsztyn drogi S6 i S7, cz.2: Łódź A1 i A2, cz.3: Katowice A1, A4, S1, cz.4: Wrocław i Opole A4 i A8) są elementami krajowego systemu zarządzania ruchem na sieci TEN-T Etap 1 (RPW). Celem GDDKiA jest wdrożenie jego elementów na wybranych drogach sześciu województw (pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego) oraz ich integracja z systemem centralnym KSZR tj. centralnym projektem wdrożeniowym.

Zadaniem wykonawców poszczególnych części RPW jest zaprojektowanie, wdrożenie i uruchomienie infrastruktury przydrożnej ITS na wymienionych drogach, wraz z wykonaniem testów i podłączeniem do czterech regionalnych centrów zarządzania ruchem.
 
Wielomilionowe inwestycje mają przełożyć się na stały monitoring natężenia ruchu i jednocześnie możliwości zarządzania nim np. poprzez zmiany ograniczeń prędkości w czasie rzeczywistym, zamykanie wjazdów, kontrole dopływu ruchu do autostrad i tras ekspresowych przez np. sterowanie sygnalizacją świetlną na drogach dojazdowych. System ma osiągnąć pełną funkcjonalność w 2021 r. Obejmuje trasy o długości 1,1 tys. km.