W końcu kwietnia Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił w całości zaskarżoną przez MGM decyzję dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Białymstoku i podtrzymującą ją decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. Na podstawie tych decyzji organy podatkowe zajęły MGM ponad 27,5 mln zł. Wyrok nie jest prawomocny. Odpis został kilka dni temu doręczony spółce.

W ub.r. UKS zdecydował o zabezpieczeniu na majątku MGM na poczet należności podatkowych 23,5 mln zł za cały 2012 r. Dodatkowo wstrzymano spółce zwrot 9 mln zł VAT-u za listopad-grudzień 2016 r. Firma straciła płynność finansową i w efekcie na początku kwietnia złożyła wniosek o upadłość.

Organy skarbowe zarzucają firmie niewłaściwe zastosowanie 0 proc. stawki VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Domagają się 23 proc. podatku od niektórych transakcji, tak jak od sprzedaży krajowej. Szef MGM, Grzegorz Słoniewski, zapewnia, że kwestionowane transakcje przeprowadzono prawidłowo i ma na to stosowne dokumenty.

W styczniu 2017 r. WSA nakazał UKS wstrzymanie wykonania decyzji o zabezpieczeniu, ale skarbówka nie zastosowała się do tego wyroku.

Według najnowszego wyroku WSA organy skarbowe bezpodstawnie zabezpieczyły roszczenia na majątku spółki. Sąd wytknął urzędnikom niewłaściwą analizę sytuacji finansowej MGM i błędne wyliczenie kwoty zobowiązań podatkowych. 

Sąd wskazuje m.in., że organy skarbowe nie wykazały dostatecznie uzasadnionej obawy, iż MGM nie wykona przyszłego zobowiązania podatkowego. "W konsekwencji kwoty wskazane w skarżonych decyzjach nie mogą być uznane za przybliżone kwoty zobowiązań podatkowych" - stwierdza WSA w wyroku. Zaznacza, że obie decyzje skarbówki wydano w związku z tym z istotnym naruszeniem prawa. Podkreśla, iż samo podejrzenie wyłudzenia VAT przez podatnika nie jest wystarczającym uzasadnieniem zabezpieczenia zobowiązania podatkowego, jeżeli kontrola nie zweryfikuje tej tezy.

Wątpliwości sądu wzbudziło także wyliczenie kwoty odsetek od należności głównej za 2012 r,, tj. 6,7 mln zł od 16,9 mln zł, ponieważ w razie nie doręczenia decyzji w terminie 6 miesięcy od wszczęcia postępowania, nie nalicza się odsetek za zwłokę od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do chwili doręczenia decyzji.

WSA konkluduje, że organ skarbowy powinien ponownie dokonać oceny przesłanki wystąpienia decyzji o zabezpieczeniu, tj. obawy, że zobowiązanie nie zostanie wykonane. Wymaga to jednak przedstawienia na to dowodów przez skarbówkę. Wskazana jest także ponowna analiza sytuacji majątkowej spółki.
 
„Decyzja urzędu kontroli skarbowej była dla mnie klasyczną próbą wyłudzenia VAT od przedsiębiorcy w ogromnej wysokości. Szokujący jest również fakt, że dzień przed wydaniem wyroku przez WSA Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadząca śledztwo pod nadzorem Prokuratury Krajowej umorzyła postępowanie w sprawie urzędników, których oskarżamy o działanie na szkodę naszej firmy. Postępowanie umorzono, choć sam prokurator zapewniał nas, że wyrok WSA będzie dla niego kluczowy w całym śledztwie. Oczywiście, zaskarżyliśmy tę decyzję i będziemy nadal walczyć, teraz wzmocnieni kolejnym, pozytywnym dla nas wyrokiem sądu” – komentuje prezes Grzegorz Słoniewski.