Przychody na światowym rynku ICT wzrosną o 2,5 proc. w 2017 r. - według raportu Market Monitor, przygotowanego przez Atradiusa. W 2016 r. wzrost wyniósł 2,1 proc., co przełożyło się na ponad 3 bln euro wartości sprzedaży – jak ustaliło Europejskie Obserwatorium IT (EITO). Wzięto pod uwagę produkty i technologie IT oraz telekomunikacyjne.

Mimo prognozy wzrostu analitycy nie mają dobrych wieści dla branży. Atradius zauważa, że w wielu krajach rozwiniętych sektor ICT nie rośnie w tempie, które pozwala firmom uniknąć skutków rosnących kosztów i spadku cen. 

Obecnie najważniejszym problemem przedsiębiorstw z branży jest presja cenowa i obniżka marż, wynikające ze wzrostu konkurencji i braku zróżnicowania produktów. W raporcie zwrócono także uwagę na kurczenie się rynku ze względu na zmniejszający się popyt na tablety oraz spowolnienie w sektorze PC.

A przed sektorem ICT stoją kolejne wyzwania, związane ze zmianami technologicznymi i nowymi trendami, jak również niepewną sytuacją gospodarczą w różnych krajach. Według Atradiusa wraz z rozpowszechnieniem się chmury, większą mobilnością oraz wykorzystaniem Internetu rzeczy, sukces dystrybutorów IT zależy od umiejętnego „sprzedania” unikalności i atrakcyjności oferowanych rozwiązań. Dla ich przetrwania coraz częściej najważniejsza jest także decyzja o wyborze strategii: czy priorytetem mają być masowe produkty, czy też nisza rynkowa.

Oczekuje się, że ewolucja technologii zwiększy presję na marże i konkurencję na rynku. Tym samym wzrośnie ryzyko problemów firm, które nie przystosowały się do nowych warunków. 

Ponadto eksperci przewidują, że dostawcy ICT o strukturze opierającej się na dźwigni finansowej będą bardziej wrażliwi na ekonomiczne zawirowania. Firmy, które bazują na finansowaniu z banków i kredytach kupieckich w transakcjach ze swoimi dostawcami, będą bardziej narażone na niekorzystne warunki finansowe, zmniejszenie lub zamknięcie linii kredytowych.

„Pomimo nieustannego rozwoju sektora ICT w Polsce, do poprawienia pozostaje sporo w zakresie zwiększenia jego efektywności. Potrzebne jest podstawowe wsparcie, szczególnie w obszarze edukacji na temat zabezpieczania transakcji i należności od odbiorców, a nasi przedsiębiorcy powinni wziąć sobie do serca zagrożenia i wyzwania, z którymi już borykają się podobne im firmy w innych krajach” – komentuje Arkadiusz Taraszkiewicz, dyrektor regionalny ds. ryzyka Atradiusa w Polsce.