Xerox nie ustaje w wysiłkach, by doprowadzić do przejęcia HP. Jest nowy pomysł. Otóż Xerox nominuje 11 kandydatów do zarządu HP, w celu uzyskania wpływu na decyzje tego gremium. Obecnie kierownictwo HP jest nieprzychylne planom zakupu firmy przez Xerox. Odrzuca ofertę. Osoby promowane przez Xerox mają doświadczenie w takich firmach jak Verizon, Hilton, Novartis, United Airlines, w funduszach venture.

Zarząd HP zapowiedział, że dokona przeglądu tych kandydatów. Nie sprecyzował jednak, kiedy zajmie jakieś stanowisko w tej sprawie.

Akcjonariusze mają wybierać członków zarządu spośród zgłoszonych osób latem br. (termin nie jest jeszcze określony).

 

Zarząd HP: wiemy, kto pociąga za sznurki

W sprawie fuzji z Xerox szefowie HP pozostają nieugięci. Powtórzyli, że ich zdaniem oferta zakupu w wysokości 33,5 mld dol. niedowartościowuje firmy. Pomysł Xerox, by przejąć kontrolę nad HP, wprowadzając swoich ludzi do zarządu, określono niezbyt dyplomatycznie "taktyką samoobsługi". Xerox w końcu ub.r. zapowiedział próbę wrogiego przejęcia HP wobec oporu jego zarządu, ale jak dotąd nie widać efektu tych działań. Stąd być może nowy pomysł na doprowadzenie do połączenia obu firm.

HP zapewnia, że obecnie w zarządzie zasiadają fachowcy. Wśród osiągnięć wymienia m.in. opracowanie i wdrożenie planu cięcia kosztów w celu wsparcia rozwoju firmy.

Zaatakowało również pierwszy raz inwestora Carla Icahna, udziałowca HP (gdzie ma 4,24 proc. akcji) i Xeroxa (10,6 proc.). Icahn domaga się fuzji obu firm i aktywnie działa na jej rzecz. To głównie z jego inicjatywy CEO Xerox John Visentin w ub.r. został szefem firmy.

HP twierdzi, że za nominacjami 11 osób do zarządu stoi właśnie Icahn. Uważa, że ze względu na jego zaangażowanie w Xerox, jego interesy nie są zgodne z interesami pozostałych akcjonariuszy HP. Sugeruje, że Icahn prze do połączenia, bo jest ono dla niego korzystne. Ze względu na udziały w obu korporacjach "nieproporcjonalnie skorzystałby na przejęciu HP za cenę, która niedowartościowuje HP" - utrzymuje zarząd. Z kolei Icahn twierdził niedawno, że zarząd HP nie chce połączenia z Xerox wbrew interesom akcjonariuszy, ale zgodnie ze swoim interesem, bo obawia się o swoje stanowiska.