Produkty z rodziny Xerox ConnectKey będą oferować partnerom większy zasięg biznesowego działania – zapowiada Xerox. Impulsem do wygenerowania dodatkowych zysków i wejścia na nowe rynki ma być zamiana tradycyjnych urządzeń drukujących w inteligentnych asystentów biurowych. Na takie rozwiązania, zdaniem producenta, oczekuje dzisiaj odbiorca biznesowy.

Urządzenia AltaLink i VersaLink mają zapewniać wzrost przychodów poprzez sprzedaż kompleksowych rozwiązań, m.in. usprawniających przepływ i automatyzację pracy. Partnerzy będą mogli także korzystać z Xerox App Gallery, żeby rozwijać i sprzedawać indywidualnie tworzone aplikacje.