Jakub Łukasik będzie odpowiadał za działania promocyjne i marketing Axis Communications w Polsce, Rosji, krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, Czechach, na Słowacji, Ukrainie, w Rumunii, w krajach bałtyckich oraz bałkańskich. Poprzednie 12 lat pracował w IBM. Ostatnio odpowiadał za działania zespołu marketingu i komunikacji w Polsce i krajach bałtyckich. Jakub Łukasik jest absolwentem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posiada dyplom Szkoły Głównej Handlowej.