Wśród specjalistów IT i telekomunikacji na najwyższe płace mogą liczyć menedżerowie odpowiedzialni za bezpieczeństwo - nawet 35 tys. zł brutto miesięcznie. Więcej, do 40 tys. zł, zarabiają tylko dyrektorzy IT - informuje "Raport płacowy 2019" Hays Poland. Najniżej wynagradzani pracownicy wsparcia drugiej linii (7 - 10 tys. zl) i testerzy manualni (7 - 12 tys. zł).

Według raportu w 2018 r. średni wzrost płac w sektorze IT wyniósł 5,5 proc. Na większe podwyżki, nawet o 8 proc., mogli jednak liczyć fachowcy od automatyzacji albo rozwoju oprogramowania, pracujący w dużych firmach zagranicznych. W niewielkiej skali rosły natomiast wynagrodzenia dla specjalistów związanych z infrastrukturą IT, którzy działali tylko na polskim rynku.

Jak ustalił Hays Poland, najbardziej poszukiwani są specjaliści od tworzenia oprogramowania, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów ERP. Zapotrzebowanie jest widoczne w różnych sektorach i branżach.

W związku z postępującą automatyzacją odnotowano również zapotrzebowanie na fachowców z tego obszaru, zwłaszcza w firmach produkcyjnych i przemysłowych. Z kolei podmioty z sektora finansowego poszukują fachowców od uczenia maszynowego.

Generalnie pracodawcy kładą większy nacisk na kompetencje miękkie, kluczowe zwłaszcza na stanowiskach łączących biznes i IT - stwierdzono w raporcie.

 


Wynagrodzenia w IT i telekomunikacji

Stanowisko Wynagrodzenie mininalne Najczęściej oferowane wynagrodzenie Wynagrodzenie maksymalne
IT Director/CIO 18 000 25 000 40 000
Systems Developer Director/Manager 18 000 25 000 30 000
Java Developer 10 000 14 000 17 000
.NET/C# Developer 9 000 12 000 15 000
C/C++ Developer 7 500 9 500 12 000
Big Data Developer 12 000 14 000 16 000
Front-End Developer 7 000 8 000 9 000
JavaScript Developer 10 000 12 000 14 000
PHP Developer 8 000 10 000 12 000
Mobile Developer 10 000 13 000 16 000
RPA Developer 9 000 13 000 16 000
Automation Tester 8 000 11 000 14 000
Manual Tester 7 000 9 500 12 000
Business/System Analyst 12 000 15 000 18 000
IT Project Manager 12 000 16 000 20 000
Network Administrator 10 000 13 000 16 000
Unix/Linux Admin 12 000 14 000 17 000
Microsoft Windows Server Admin 10 000 12 000 14 000
Infrastructure Manager 14 000 17 000 20 000
Database Administrator (Oracle, MS SQL) 10 000 13 000 16 000
Database Developer (Oracle, PL/SQL) 12 000 14 000 16 000
Database Developer (Microsoft, T-SQL) 12 000 13 500 15 000
2nd Line Support 7 000 8 000 10 000
3rd Line Support 10 000 13 000 16 000
Service Desk Manager 15 000 20 000 24 000
SAP Consultant 14 000 17 000 23 000
SAP Business Analyst 13 000 14 500 16 000
ABAP Developer 10 000 13 000 16 000
Infrastructure Security Specialist 12 000 14 000 16 000
Applications Security Specialist 13 000 15 000 18 000
Security Consultant 11 000 16 000 22 000
Security Manager 18 000 24 000 35 000
IT Business Partner 18 000 20 000 25 000

 

Dane obejmują wynagrodzenia miesięczne brutto w zł na pełny etat. Informacje do raportu pozyskano na podstawie rekrutacji przeprowadzonych przez Hays Poland w 2018 r.

Źródło: Hays Poland, "Raport płacowy 2019"

 

 

Ze świecą trzeba szukać odpowiednich ludzi

Według Hays Poland specjaliści IT są wśród branż, które mogą liczyć na najwięcej ofert w 2019 r.

Biorąc pod uwagę dane dla wszystkich 19 sektorów uwzględnionych w raporcie, pracodawców czeka sporo wyzwań. Otóż aż 91 proc. spodziewa się w 2019 r. trudności w pozyskiwaniu nowych pracowników.

Wśród poszukiwanych specjalizacji prym wiodą kompetencje techniczne, których poszukuje 43 proc. firm. Jednocześnie niemal taki sam odsetek pracodawców deklaruje, iż są one najtrudniejsze do pozyskania.

Problemem okazuje się przede wszystkim niedobór odpowiednich kandydatów (w prawie 50 proc. badanych firm), jak również wysokie oczekiwania młodych osób. Jakby tego było mało, obserwowany jest spadek lojalności pracowników i trudniejsze niż kiedykolwiek budowanie zaangażowania w organizacji.

 

Jak pozyskać i zatrzymać fachowców

Aby ściągnąć do firmy specjalistów, wiele organizacji będzie inwestować we wzmocnienie wizerunku marki, tak by przedsiębiorstwo zyskało rangę pracodawcy pierwszego wyboru.

Firmy zwiększają też wysiłki w celu zatrzymania pracowników. Jednym z rozwiązań, po które ostatnio częściej sięgają, jest składanie kontroferty osobom rozważającym zmianę pracy - czyni tak w przynajmniej niektórych przypadkach 82 proc. firm.

Innym sposobem są podwyżki - aż 83 proc. przedsiębiorstw podniosło płace w 2018 r., a 75 proc. ma taki plan w 2019 r.

Benefitem dla fachowców ma być możliwość pracy elastycznej (taką opcję deklaruje 70 proc. firm). Jednak z badania wynika, że rozwiązania w tym zakresie są niedopasowane do potrzeb pracowników albo komunikowane w nieodpowiedni sposób.