Absolwenci informatyki zarabiają przeciętnie 8,5 tys. zł brutto - według danych z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak. To najwyższy wskaźnik mediany wynagrodzeń wśród osób po różnych kierunkach studiów. Dla porównania, ukończenie studiów ekonomicznych przekładało się na płace w wysokości 5,9 tys. zł. Z reguły na wyższe stawki można liczyć po ukończeniu studiów stacjonarnych. Dane pochodzą od 86 tys. osób (z tego 88 proc. kończyło studia stacjonarne). Wynagrodzenie dodatkowo podnoszą tytuły naukowe. Najcenniejsze jest tutaj MBA. Osoby z dyplomem MBA zarabiają przeciętnie (biorąc pod uwagę wszystkie specjalizacje) 11,4 tys. zł bruttp, a inżynierowie z tytułem doktora - 6,3 tys. zł.