W 2017 r. mediana rocznych wynagrodzeń menedżerów spółek z branży gier wideo wyniosła 281,5 tys. zł. W porównaniu do firm z sektora informatycznego (488,5 mln zł) była o 42 proc. niższa – według raportu „Wynagrodzenia członków zarządów w 2017 roku”, opracowanego przez Sedlak & Sedlak.

 

 


 

Przeciętne zarobki szefów firm gamingowych są jeszcze niższe, jeśli pominie się CD Projekt, który wyróżnia się na liście płac.

Największa polska spółka z branży w ub.r. przeznaczyła na płace zarządu ponad 32 mln zł, co stanowiło 6,9 proc. osiągniętych przychodów za rok 2017. W tym prawie 30 mln zł stanowiły wypłaty wynikające programu motywacyjnego spółki. W pozostałych firmach fundusz przeznaczony na pensje menedżerów był na poziomie poniżej 1,5 mln zł. Najmniej na pensje zarządu przeznaczyła spółka Playway – 170 tys. zł, co stanowiło 0,4 proc. jej rocznych przychodów ze sprzedaży.

 

 


Spośród menedżerów zarządzających spółkami z branży gier wideo 62 proc. uzyskało roczne wynagrodzenie w wysokości poniżej 500 tys. zł. Z tego 19 proc. wypłacono pensje w wysokości od 1 mln zł do 5 mln zł. Natomiast 19 proc. zarobiło co najmniej 5 mln zł.


 
 

Dane pochodzą z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.