Z danych producenta wynika, że obecnie klienci szukają partnerów, którzy mogą zapewnić im kompleksową usługę – przeanalizują potrzeby, zaproponują odpowiedni sprzęt i oprogramowanie, umożliwią uporządkowanie i optymalizację kluczowych procesów. Ponad 90 proc. najważniejszych danych przedsiębiorstw zgromadzonych jest w dokumentach, więc sprawne zarządzanie tym treściami ma fundamentalne znaczenie dla sprawnego działania biznesu. – Wyniki badań wskazują, że każde 30 minut spędzone na szukaniu dokumentu w przedsiębiorstwie odpowiada sytuacji, w której dany dokument nigdy nie był dostępny – podsumowuje Ken Osuga, President Konica Minolta Business Solutions Europe.

Producent zauważa, że małe i średnie przedsiębiorstwa coraz częściej inwestują w systemy zarządzania drukiem i obiegiem danych, co widać w bilansie finansowym firmy. Otóż Konica Minolta twierdzi, że w tym roku przychody z usług zarządzania drukiem dla MSP przekraczają obroty ze sprzedaży urządzeń.